TRỤ SỞ CHÍNH

 • 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 • (028) 38.971.640

Văn phòng Quận Thủ Đức

 • Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM
 • (028) 38.971.640

Thông báo về việc điều chỉnh thời gian nộp báo cáo thực tập đợt 2 năm học 2021 – 2022

Khoa Kinh tế Quốc tế thực hiện đánh giá ngoài theo chuẩn AUN – QA chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế Quốc tế từ ngày 21.03.2022 đến ngày 25.03.2022. Do vậy, Khoa thông báo điều chỉnh thời gian nộp báo cáo thực tập đợt 2 năm học 2021-2022 như sau:

 

 • Thời gian nộp bài: từ ngày 28.03.2022 đến hết 17 giờ ngày 31.03.2022

 • Các yêu cầu về hình thức bài nộp, cách thức và địa điểm nộp bài sinh viên vẫn thực hiện theo thông báo 01/TB-KTQT ngày 18.02.2022.

 

Mọi thắc mắc khác (nếu có) sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa qua email khoaktqt@buh.edu.vn  hoặc điện thoại số 028.38971.640 để được giải đáp./.

 

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 06/06/2022 đến ngày 26/08/2022. Sổ nhật ký thực tập liên hệ Phòng Kế toán. Sinh viên nhận giấy giới thiệu thực tập tại VP khoa từ ngày 10/6/2022 (Liên hệ giờ hành chính) Sinh viên TT tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp BCTT chậm nhất về khoa ngày 26/08/2022.

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 14/03/2022 đến ngày 03/06/2022. Sổ nhật ký thực tập sinh viên liên hệ Phòng Tài chính kế toán. Sinh viên nhận giấy giới thiệu thực tập tại Văn phòng khoa từ ngày 18/3/2022 Sinh viên thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo chậm nhất 03/06/2022.

Khoa Kinh tế Quốc tế

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  (028) 38.971.640

  khoaktqt@buh.edu.vn

 • Văn phòng Quận Thủ Đức

  Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM

  (028) 38.971.640

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page