TRỤ SỞ CHÍNH

 • 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 • (028) 38.971.640

Văn phòng Quận Thủ Đức

 • Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM
 • (028) 38.971.640

Ban lãnh đạo Khoa

             BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN LÃNH ĐẠO

                                  KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

1. PGS., TS. Hà Văn Dũng
Email: dunghv@buh.edu.vn

Phó Trưởng khoa - PTK

 1. Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của khoa theo quy định
 2. Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển
 3. Quản lý về nhân sự: tuyển dụng, tập huấn, đánh giá, khen thưởng…
 4. Quản lý về chuyên môn: xây dựng và phát triển chuyên ngành đào tạo, bộ môn, môn học
 5. Phát triển hoạt động đối ngoại: trao đổi và ký kết hợp tác, quản lý các kênh truyền thông và xây dựng hình ảnh khoa…
 6. Quản lý tài chính và tìm kiếm các nguồn tài trợ
 7. Phụ trách các công tác khác: Đảng, Đoàn thể, hoạt động phòng trào, cựu sinh viên…

2. TS. Phạm Thị Tuyết Trinh
Email: trinhptt@buh.edu.vn
 

Phó trưởng khoa

 1. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên
 2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giảng dạy, thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp của sinh viên
 3. Phân công giảng viên, nhân viên coi thi, chấm thi
 4. Quản lý thiết bị và tài sản
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng khoa giao

Khoa Kinh tế Quốc tế

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  (028) 38.971.640

  khoaktqt@buh.edu.vn

 • Văn phòng Quận Thủ Đức

  Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM

  (028) 38.971.640

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page