TRỤ SỞ CHÍNH

 • 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
 • (028) 38.971.640

Văn phòng Quận Thủ Đức

 • Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM
 • (028) 38.971.640

01.22 TB_đánh giá kết quả thực tập đợt 2 NH 2021 - 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

Số: 01/TB-KTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc đánh giá báo cáo thực tập đợt 2 năm học 2021 – 2022

Khoa Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM thông báo kế hoạch đánh giá kết quả thực tập đợt 2 năm học 2021 – 2022 của sinh viên hệ Đại học chính quy và hệ Liên thông Đại học chính quy chuyên ngành Kinh tế quốc tế như sau:

 • Trong thời gian từ ngày 21.03.2022 đến hết 17 giờ ngày 25.03.2022 sinh viên nộp bản cứng (bản giấy) sổ Nhật ký thực tập có xác nhận của đơn vị thực tập và Báo cáo thực tập (không cần ký xác nhận của đơn vị thực tập trong báo cáo thực tập) về Văn phòng Khoa tại Nhà Hiệu bộ - Lầu 2 - Cơ sở 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh (Nộp giờ hành chính).
 • Đồng thời, sinh viên gửi bản scan nhận xét có dấu xác nhận của đơn vị thực tập trên sổ nhật ký thực tập cùng với file word và pdf của Báo cáo thực tập trong 1 folder nén (RAR hoặc ZIP) về email Khoa: khoaktqt@buh.edu.vn cc cho giảng viên hướng (GVHD) dẫn với chủ đề email: Họ tên sinh viên_Mã số sinh viên_Tên Báo cáo thực tập. 

Lưu ý, tên file đặt bằng tiếng Việt không dấu. 

Ví dụ: Truong Thanh Binh_0601301300567_Quy trinh khai bao hai quan SOTRAN.RAR.

 • Đồng thời, sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào đường link sau khi hoàn tất đợt thực tập: https://tinyurl.com/iefdonvithuctap 
 • Nếu sinh viên gặp khó khăn trong việc thực hiện các yêu cầu nộp bài như trên, sinh viên gửi email về văn phòng khoa (có cc cho GVHD) để được hỗ trợ chậm nhất ngày 21/03/2022. Trong email, sinh viên ghi rõ: Họ và tên, MSSV, tên GVHD, và chi tiết về tình huống của sinh viên.

Lưu ý: Báo cáo thực tập của sinh viên phải được thông qua GVHD trước khi gửi về khoa. Những báo cáo chưa được GVHD thông qua xem như chưa đủ điều kiện hoàn thành Học phần thực tập tốt nghiệp.

Khoa Kinh tế Quốc tế trân trọng thông báo kế hoạch chi tiết đến các bạn sinh viên biết để thực hiện. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa qua email khoaktqt@buh.edu.vn  hoặc điện thoại số 028.38971.640 để được giải đáp./

 

    Nơi gửi:

 • Ban website khoa;
 • Lưu văn phòng khoa.

P. TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

PHẠM THỊ TUYẾT TRINH

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 06/06/2022 đến ngày 26/08/2022. Sổ nhật ký thực tập liên hệ Phòng Kế toán. Sinh viên nhận giấy giới thiệu thực tập tại VP khoa từ ngày 10/6/2022 (Liên hệ giờ hành chính) Sinh viên TT tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp BCTT chậm nhất về khoa ngày 26/08/2022.

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 14/03/2022 đến ngày 03/06/2022. Sổ nhật ký thực tập sinh viên liên hệ Phòng Tài chính kế toán. Sinh viên nhận giấy giới thiệu thực tập tại Văn phòng khoa từ ngày 18/3/2022 Sinh viên thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo chậm nhất 03/06/2022.

Khoa Kinh tế Quốc tế

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

  (028) 38.971.640

  khoaktqt@buh.edu.vn

 • Văn phòng Quận Thủ Đức

  Lầu 2, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TPHCM

  (028) 38.971.640

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page