Điểm tin

[IEF _BUH] ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

08:51 07/09/2017

                                                      CHI BỘ KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
                                                ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020


[IEF_BUH] Cùng với không khí hân hoan đón chào năm học mới, chiều ngày 05 tháng 09 năm 2017, Chi bộ Khoa Kinh tế Quốc tế đã tiến hành Đại Hội chi bộ, thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2017; đề xuất phương hướng cho nhiệm kỳ mới cũng như bầu cấp ủy cho nhiệm kỳ 2017 – 2020.
 


Ngoài sự hiện diện của các Đảng viên trực thuộc chi bộ, Đại hội hân hạnh được đón tiếp:
1. Đồng chí Trần Quốc Thịnh, Bí thư chi bộ Khoa Kế toán – Kiểm toán;
2. Đồng chí Lê Trung Nhân, Bí thư chi bộ Các Trung tâm 
3. Đồng chí Lê Thị Thương, chủ tịch CĐBP Khoa KTQT.
 


Sau ba giờ làm việc, thảo luận nghiêm túc, Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, thống nhất các chỉ tiêu, nội dung cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ tới và bầu đồng chí Hạ Thị Thiều Dao vào chức danh Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế Quốc tế nhiệm kỳ 2017 – 2020.


Tin: Thùy Dung Ảnh: Minh Sáng