Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập Đợt 1 Năm học 2019 - 2020

08:20 03/10/2019

Mời sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện đi thực tập lên khoa nhận giấy giới thiệu đi thực tập bắt đầu từ ngày 03/10/2019, tại:
Văn phòng khoa từ 08h00 đến 16h00
Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 30/09/2019 đến ngày 20/12/2019
Sinh viên đủ điều kiện thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo thực tập đúng thời gian quy định 
(chậm nhất là ngày 23/12/2019).

Sau 5 tuần thực tập các bạn điền đầy đủ thông tin vào link sau:   https://tinyurl.com/iefdonvithuctap