DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 5 NĂM HỌC 2016 - 2017

16:29 14/08/2017

Mời sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện đi thực tâp lên khoa nhận giấy giới thiệu đi thực tập bắt đầu từ ngày 21/08/2017, tại:
Văn phòng khoa Thủ Đức : Thứ 2 và Thứ 4 từ 08h00 đến 16h00
Văn phòng khoa Quận 1    : Thứ 3 và Thứ 5 từ 08h00 đến 16h00

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 14/08/2017 đến ngày 03/11/2017

Sinh viên đủ điều kiện thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo thực tập đúng thời gian quy định ( chậm nhất là ngày 03/11/2017).