DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 2 NH 2017 - 2018

15:22 15/12/2017

Mời sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện đi thực tập lên khoa nhận giấy giới thiệu bắt đầu từ ngày 18/12/2017, tại:
Văn phòng khoa Thủ Đức  : Thứ 2 và Thứ 4 từ 08h00 đến 16h00
Văn phòng khoa Quận 1     : Thứ 3 và Thứ 5 từ 08h00 đến 16h00

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 18/12/2017 đến ngày 23/03/2018

Sinh viên đủ điều kiện thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD qua email và nộp báo cáo thực tập đúng thời gian quy định (chậm nhất là ngày 25/03/2018).


Sau 5 tuần thực tập, các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form theo link

 https://tinyurl.com/iefdonvithuctap