DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 1 NH 2017 - 2018

11:00 02/10/2017

Mời sinh viên có tên trong danh sách đủ điều kiện đi thực tâp lên khoa nhận giấy giới thiệu đi thực tập bắt đầu từ ngày 03/10/2017, tại:
Văn phòng khoa Thủ Đức : Thứ hai và thứ tư từ 13h30 đến 16h00
Văn phòng khoa Quận 1    : Thứ ba và Thứ năm từ 08h00 đến 16h00

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 02/10/2017 đến ngày 22/12/2017
Sinh viên đủ điều kiện thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo thực tập đúng thời gian quy định (chậm nhất là ngày 25/12/2017).