TỔNG HỢP CÁC GIẢI THƯỞNG CÂU LẠC BỘ IBC

08:54 23/12/2016

TỔNG HỢP CÁC GIẢI THƯỞNG CÂU LẠC BỘ IBC

·       Thử thách phân tích đầu tư:

IRC 2012: Nguyễn Đức Hoàn, Đinh Minh Quý, Lê Thành Nam (Giải nhì cấp trường)

IRC 2013: Lê Hoàng Nhân, Nguyễn Hoàng Bảo, Trần Lê Minh Nhật (Giải nhì cấp trường)

IRC 2014: Lê Thành Mẫn (Top 5 cấp trường), Nguyễn Thị Phương Thảo (chung kết)

IRC 2015: Hoàng Anh Duy (Nhất cấp trường, Nhì quốc gia)

·       Đấu trường tài chính:

2014: Nguyễn Thái Học (Giải khuyến khích)

2015: Nguyễn Đặng Tường Duy, Nguyễn Thị Phương Thảo, Hà Phước Thông, Trần Quang Trung (giải Nhì)

2016: Tạ Quang Thịnh, Cao Huy Linh, Quốc Trần, Võ Đức Tín (Giải Nhì)

·       Sáng tạo hướng tới thành công:

2012: Lê Hoàng Nhân, Trần Lê Minh Nhật, Nguyễn Thị Thúy An (Giải Nhì)

2013: Nguyễn Đặng Tường Duy, Nguyễn Thị Phương Thảo, Hà Phước Thông (Giải Nhì)

2015: Thái Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Cao Huy Linh (Giải Nhất)

·       Sinh viên và hành trình Eureka:

2015: Vũ Ngọc Thông, Phạm Bảo Ngọc (Giải Nhất), Trương Ái Trà (Giải Nhì), Võ Đức Tín (Giải 3)

2016: Nguyễn Thị Mỹ Lệ (Giải 3)

·       Bài báo đăng trên tạp chí Công nghệ Ngân hàng:

Hà Phước Thông, Nguyễn Công Khánh, Nguyễn Lê Hoàng Phú, Lê Nhật Quý Thiệu

·       Hội nghị khoa học Kinh tế trẻ cấp thành: Thái Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Phương Thảo (giải 3)

·       Rung chuông vàng:

                Lê Xuân Duy (Nhất mùa thứ 1 và mùa thứ 2)

               Huỳnh Trung Bách Kha (Nhất Bán kết 2014)

               Cao Xuân Thắng (Nhất vòng loại)

            Lọt vào Top 50 (Chung kết): Hà Phước Thông, Trần Quang Trung, Nguyễn Công Khánh, Nguyễn Thị Hà Phương, Phan Ngọc Quang, Lại Thị Phương Nam, Thái Thị Thùy Linh, Nguyễn Minh Đức, Lê Nhật Quý Thiệu, Trần Văn Bình, Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Hoàng Bảo, Lê Thành Mẫn, Cao Xuân Thắng.

·       Say to Success:

            Lê Nhật Quý Thiệu (Top 8 - chung kết)

            Phạm Thị Minh Khánh (Bán kết)

           Thái Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Yến Xuân, Vũ Thị Thảo Nguyên (Top 10 vòng loại)

·       Khởi nghiệp kinh doanh (của ĐH Kinh tế Luật):

            Nguyễn Thị Ánh Ngọc (giải 3)

·       WAPA (của ĐH Kinh tế Luật):
             Trương Ái Trà (Giải 3)

·       Olympic Mác Lênin, Sáng mãi tên người (cấp Thành): Lê Xuân Duy (Giải 3)

·       SV 2012: Phan Ngọc Quang (chung kết toàn miền Nam)

·       Olympic Kinh tế lượng:

           Nguyễn Thị Yến Xuân, Võ Hoàng Phúc, Lư Lâm Phúc, Vũ Thị Thảo Nguyên, Trần Nguyễn Thùy Linh (Giải Nhất – cấp quốc gia).