CÁC DIỄN GIẢ VÀ NHÀ TÀI TRỢ

20:19 15/01/2017

A.    Các diễn giả:

- Bà Võ Ngọc Thúy An – Chủ nhiệm cao cấp bộ phận kiểm toán Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Ông Lương Duy Anh – Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Cengage Learning Việt Nam

- Bà Bùi Thị Hiền Anh, CFA Charterholder – Trưởng bộ phận đầu tư quỹ Inspire Ventures

- Bà Trần Thị Tuấn Anh, ThS. – Trưởng bộ môn Toán kinh tế, trường Đại học Kinh tế TP.HCM

- Ông Lê Hoài Ân, ThS., CFA Charterholder – Giảng viên Khoa Ngân hàng, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

- Ông Hàng Vay Chi – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Hương

- Bà Lê Hồ An Châu, TS. – Phó Tổng biên tập Tạp chí Công nghệ Ngân hàng

- Ông Cao Tiến Dũng – Chuyên viên phân tích đầu tư Công ty TNHH Tư vấn Sóng Xanh

- Ông Nguyễn Hà Đại – Chuyên gia dịch thuật

- Ông Hoàng Văn Điệp, TS. – Giám đốc Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Thịnh Phát, Phó tổng giám đốc Công ty TAPIOCA

- Ông Võ Hồng Đức, TS. – Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Định giá của Ủy ban quản lý kinh tế Tây Úc

- Ông Nguyễn Minh Hà, PGS.TS. – Trưởng Khoa Đào tạo Sau Đại học, trường Đại học Mở TP. HCM

- Bà Hà Việt Hà – Phó Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Đầu tư AFTC

- Ông Nguyễn Trung Hiếu, ThS. – Ủy viên ban thường vụ, trưởng ban NCKH Đoàn trường, giảng viên khoa Ngân hàng, trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hồng – Chuyên viên Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng, Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

- Ông Phạm Ngọc Hưng – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh

- Bà Lê Thúy Loan, TS. – Tổng giám đốc Công ty Loan Lê

- Ông Trương Minh Lộc, CFA Charterholder – Phó Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Đầu tư AFTC

- Ông Phạm Hùng Minh – Tổng giám đốc Công ty Minh Phạm

- Ông Nguyễn Hoàng Nam, CFA Charterholder – Chuyên viên Phân tích Công ty Quản lý Quỹ PXP

- Ông Nguyễn Thy Nhân – Giám đốc Đầu tư Tập đoàn KIDO

- Bà Nguyễn Thị Nhung, PGS.TS. – Nguyên phó hiệu trưởng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

- Ông Robert Powell, GS.TS. – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thị trường và Dịch vụ Tài chính, Đại học Edith Cowan, Úc

- Ông Trần Đức Sự – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trẻ TP.HCM

- Ông Nguyễn Hữu Thư – Chuyên gia dịch thuật

- Ông Nguyễn Hữu Tùng – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI  

- Ông Hoàng Quốc Việt Chuyên viên Thương mại Quốc tế

- Ông Võ Sáng Xuân Vinh, CFA Charterholder – Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Sóng Xanh, Chủ tịch Ủy ban Điều hành của Cộng đồng CFA tại Việt Nam

- Ông Nguyễn Anh Vũ, ThS. – Phó Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

- Bà Nguyễn Huỳnh Yến – Chuyên gia dịch thuật

B. Các nhà tài trợ:

- Nhà tài trợ dấu tên tặng 4 học bổng vượt khó 30 triệu đồng (2016)

- Lớp cao học Cao học K.29.TNH.KT, Trường Đại học Đà Nẵng tặng học bổng nghiên cứu, khuyến học 15 triệu đồng (2016)

- Cuộc thi “Thử thách Phân tích Đầu tư – Investment Research Challenge” lần V (09/2015)

+ Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Nhà tài trợ Vàng

+ Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Đầu tư AFTC – Nhà tài trợ Bạc và bảo trợ chuyên môn

+ Tạp chí Công nghệ Ngân hàng – Đơn vị hỗ trợ truyền thông

+ Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh – Đơn vị hỗ trợ chuyến tham quan và phân tích doanh nghiệp

- Cuộc thi “Thử thách Phân tích Đầu tư – Investment Research Challenge” lần VI (09/2016)

+ Công ty TNHH Đào tạo, Tư vấn và Đầu tư AFTC – Nhà tài trợ vàng và bảo trợ chuyên môn

+ Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long  – Đơn vị hỗ trợ chuyến tham quan và phân tích doanh nghiệp

- Cuộc thi “Thử thách Phân tích Đầu tư – Investment Research Challenge” lần VI (2017)

+ Nhà tài trợ kim cương: Công ty đầu tư tài chính nhà nước TPHCM

+ Các nhà tài trợ khác (đang mời tài trợ)