Mục tiêu chất lượng

Trong bối cảnh hội nhập vào Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) từ năm 2015, việc nâng cao chất lượng đào tạo cũng như chất lượng nguồn nhân lực là một đòi hỏi cũng như thách thức lớn đối với lao động Việt Nam. Nhận biết được yêu cầu này, là một khoa đào tạo trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, Khoa Kinh tế Quốc tế trường Đại học Ngân hàng TPHCM phấn đấu trở thành khoa có chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng được nhu cầu của nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập. 

Hiện tại, tất cả các môn học của khoa đều đã thực hiện cải tiến chương trình đào tạo, xây dựng chuẩn đầu ra theo cách tiếp cận CDIO (Hình thành ý tưởng (Conceive) – Thiết kế (Design) – Triển khai (Implement) – Vận hành (Operate)). Ngoài ra, hầu hết các môn học đều được thiết kế đề cương dựa trên các tài liệu tiên tiến được sử dụng tại các trường đại học trên thế giới. Mục tiêu đào tạo (chuẩn đầu ra) bao gồm:

-  Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Kinh tế quốc tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, đạo đức và thái độ đúng đắn, có sức khỏe để thiết lập và quản lý các hoạt động, dự án trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, có năng lực hoạt động nghiên cứu khoa học và phân tích, đánh giá chính sách.- - Mục tiêu cụ thể:

+ Mục tiêu về kiến thức

  Chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế quốc tế bao gồm các môn học được thiết kế hợp lý, đảm bảo cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức nền tảng về kinh tế và các kiến thức chuyên sâu về kinh tế quốc tế. Ngoài ra, chương trình cũng trang bị nhiều kiến thức bổ trợ cho sinh viên thông qua hệ thống môn học tự chọn được thiết kế linh hoạt nhằm nâng cao tính chủ động trong học tập của sinh viên. 

 + Mục tiêu về kỹ năng, phẩm chất cá nhân - nghề nghiệp

Trong từng môn học, thông qua các hoạt động thuyết trình, thảo luận, kiểm tra…, sinh viên được đào tạo các kỹ năng tìm kiếm xử lý thông tin, xây dựng kế hoạch, làm việc nhóm, thuyết trình, giao tiếp, phát triển tư duy phản biện, tư duy độc lập, được kích thích năng lực sáng tạo… Bên cạnh đó, sinh viên cũng được trau dồi kỹ năng Anh ngữ và tin học trong suốt quá trình học.

+ Mục tiêu về kỹ năng, phẩm chất cá nhân trong cộng đồng 

 Trong quá trình đào tạo, sinh viên được rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm... thông qua các hoạt động học tập trên lớp, hoạt động nghiên cứu cá nhân, làm việc nhóm, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn - Hội, câu lạc bộ, đội, nhóm... Sinh viên khi tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế có khả năng tham gia tích cực vào hoạt động cộng đồng, có ý thức đổi mới, đoàn kết và góp phần vào việc xây dựng đất nước, cộng đồng xung quanh.

+ Mục tiêu về năng lực

Tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế, sinh viên có kiến thức và kỹ năng đảm nhận tốt các công việc của giảng viên của các trường đại học; chuyên viên  chuyên viên nghiên cứu, tư vấn, phân tích, họach định chính sách tại các viện, Bộ, Sở liên quan đến lĩnh vực kinh tế quốc tế (định hứơng chính). Sinh viên có thể trở thành chuyên gia trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng quản lý đầu tư nước ngoài, cơ quan xúc tiến thương mại (định hứơng đầu tư quốc tế) hoặc các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, các công ty vận tải quốc tế, bộ phận thanh toán quốc tế trong các ngân hàng thương mại và các công ty đa quốc gia (định hướng kinh doanh quốc tế). Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế quốc tế ngoài khả năng tham gia tích cực vào tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu còn có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, học tập chương trình đào tạo sau đại học hoặc giảng dạy tại các viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, trường cao đẳng, đại học, học viện trong và ngoài nước.

+ Chuẩn đầu ra cấp độ 3 (file đính kèm )

  Với tôn chỉ luôn nâng cao và cải tiến chất lượng đào tạo, Khoa Kinh tế Quốc tế đặt mục tiêu hướng tới đạt chất lượng đào tạo mang tầm khu vực. Cụ thể, trong 5 năm tới, Khoa phấn đấu chương trình đào tạo của Khoa sẽ đăng ký thực hiện kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA) đã được ban hành.