Lời ngỏ trưởng khoa

Chào mừng các bạn đến với Khoa Kinh tế Quốc tế, 

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM!

 

(Hàng thứ nhất từ trái sang: Cô Thùy Dung, Hải Anh, Thu Hương, Hiền, Thương, Phương Chi, Hạnh, Thanh Nga, Hòa, Tuyết Trinh, Thiều Dao, Thầy Mai Ước, Sĩ Đồng, Tùng, Xuân Đạo, Cô Thúy Ái, Thanh Thúy, Linh Đan, Tường Vi, Hoàng Oanh, Thầy Lộc, Thanh Minh, Xuân Trường, Tuấn
Hàng thứ hai từ trái sang: Thầy Mạnh Kiên, Trung Bửu, Trung Nhân, Minh Sáng, Hoàng Long)

Khoa Kinh tế Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 376/QĐ-ĐHNH ngày 01/4/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM và bắt đầu tuyền sinh từ năm học 2014 - 2015. Hiện tại, đội ngũ giảng viên của Khoa có 1 Phó giáo sư; 11 Tiến sĩ, ThS.GVC, Nghiên cứu sinh và 21 Thạc sĩ, cao học, hầu hết tốt nghiệp từ các chương trình nước ngoài (Đại học Bristol – Anh, Đại học Asia - Đài Loan, Trường ESCP Europe - Pháp...), chương trình liên kết (Fulbright, Cao học Việt Nam – Hà Lan), các chương trình chất lượng cao. Ngoài ra, Khoa còn mời các giảng viên, chuyên gia uy tín đến từ các trường đại học, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, đặc biệt là trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên.

Bạn có ước mơ được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp ở các công ty đa quốc gia? Bạn có sở thích nghiên cứu các vấn đề chuyên sâu về thương mại quốc tế, tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế hay kinh doanh quốc tế…? Chuyên ngành đào tạo Kinh tế quốc tế của chúng tôi là một lựa chọn phù hợp dành cho bạn. Là sinh viên của khoa Kinh tế Quốc tế, bạn sẽ được trang bị các kiến thức chuyên ngành như Thương mại quốc tế, Tài chính quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Chiến lược kinh doanh quốc tế, Đầu tư quốc tế, Quản trị dự án quốc tế…. Với định hướng tri thức mở, nội dung các môn học được thiết kế mềm dẻo, linh hoạt, cập nhật theo xu thế của các chương trình đào tạo ở nhiều trường đại học lớn, có uy tín trên thế giới. Đồng thời, để đảm bảo sự cân bằng giữa kiến thức hàn lâm với yêu cầu nghề nghiệp thực tế, bạn sẽ được học các môn học tự chọn chuyên sâu về nghiệp vụ như Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, Thanh toán quốc tế… Ngoài ra, để tăng khả năng thích nghi trong môi trường kinh tế quốc tế thường xuyên biến động, các kiến thức và kỹ năng có tính chất xuyên ngành và mang tính thực tiễn cao như thương mại điện tử, hệ thống thông tin quản lý (MIS), kỹ năng giao tiếp (đặc biệt là giao tiếp tiếng Anh) cũng được lồng ghép vào các môn học tự chọn trong chương trình đào tạo. 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế quốc tế, cơ hội nghề nghiệp của bạn hết sức rộng mở. Bạn có thể tìm được một vị trí xứng đáng tại Bộ Công thương, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan xúc tiến thương mại, Các văn phòng quản lý đầu tư nước ngoài, Các công ty kinh doanh xuất nhập khẩu, Các công ty vận tải quốc tế, Bộ phận thanh toán quốc tế trong các công ty đa quốc gia… Ngoài ra, sau khi ra trường, bạn còn có khả năng nghiên cứu chuyên sâu, học tập chương trình đào tạo sau đại học hoặc giảng dạy và làm việc tại các viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, trường cao đẳng, đại học, học viện trong và ngoài nước.

Sắp tới Khoa sẽ phát triển theo hướng mở các chương trình đào tạo theo các nhóm chuyên ngành chính trong bảng phân ngành quốc tế JEL , chú trọng sử dụng các sách giáo khoa, tài liệu tham khảo tiếng Anh trong giảng dạy, đẩy mạnh việc giao lưu và trao đổi học thuật giữa các trường trong và ngoài nước có đào tạo ngành Kinh tế quốc tế.

Với sức trẻ, sự nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết; với sự đóng góp của lớp lớp sinh viên thông minh, đầy tài năng và tính cộng đồng, tập thể giảng viên, sinh viên khoa Kinh tế Quốc tế cam kết tạo một môi trường minh bạch, công bằng, hội nhập quốc tế để giảng viên, sinh viên thỏa sức Sáng tạo xu thế, kiến tạo thành công - Creating trends and success.
 
 
                                                                                                                    Thay mặt khoa Kinh tế Quốc tế    
                                                                                                                   Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế     
  
                                                                                                                    PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao

Message from the head of the faculty

Welcome to International Economics Faculty,

University of Banking HCMC!


The first row from the left: Thuy Dung, Hai Anh, Thu Huong, Hien, Thuong, Phuong Chi, Hanh, Thanh Nga, Hoa, Tuyet Trinh, Thieu Dao, Mai Uoc, Si Dong, Tung, Xuan Dao, Thuy Ai, Thanh Thuy, Linh Dan, Tuong Vi, Hoang Oanh, Quang Loc, Thanh Minh, Xuan Truong, Tuan

Second row from left: Manh Kien, Trung Buu, Trung Nhan, Minh Sang, Hoang Long

International Economics Faculty was established by Decision No. 376 / QĐ-ĐHNH dated 01/04/2014 by the Rector of Banking University in Ho Chi Minh City and started its program in the school year 2014-2015. Faculty has 1 associate professor, 7 PhDs, 7 PhD students and 16 masters, most graduated from foreign programs (Monash - Australia, Asia University - Taiwan, ESCP Europe - France), binder programs (Fulbright, Vietnam - Netherlands Master program), high quality programs. In addition, the Faculty also invites lecturers, experts from reputable universities, organizations, enterprises to teach students, especially in soft skills.

Do you have the dream of working in a dynamic, professional environment in multinational companies? Do you have the interest to study in-depth issues in international trade, international finance, international investment or international business? Our major in International Economics is a good option for you. As a student of International Economics Faculty, you will be equipped with specialized knowledge such as International Economics, International Finance, International Business, International Business Strategy, International Investment, International Project Management. With open-minded knowledge, the content of the courses is designed with flexibility, updated content according to the trend of training programs in many prestigious universities all over the world. At the same time, in order to ensure a balance between academic knowledge and practical career requirements, you will be able to take intensive elective courses to increase your adaptability in the changing international economic environment, knowledge and skills that are cross-sectoral and highly practical, such as e-commerce, communication skills (especially English communication) are also incorporated into the elective courses in the curriculum.

Graduated from the major of International Economics, your career opportunities are very promising. You can find a worthy position at the Ministry of Industry and Trade, Ministry of Planning and Investment, Trade Promotion Agency, Office for Foreign Investment Management, import-export companies, international logistics companies, international clearing department in multinational companies ... In addition, after graduation, you also have the ability to do research, study postgraduate programs, teach and work at research institutions, training centers, colleges, universities, institutes in Vietnam or abroad.

The Faculty will soon develop in the direction of opening training programs according to international JEL classification, which focuses on using English textbooks and English reference materials in education, improving cooperation and academic exchange between domestic and foreign universities that has International Economics major.

With youth, enthusiasm, spirit of solidarity; with the contribution of intelligent and talented students, International Economics Faculty is committed to create a transparent, fair and international environment for lecturers and students to create trends and success.

                                                                                                 On behalf of International Economics Faculty

                                                                                                Head of International Economics Faculty

                                                                                               Ha Thi Thieu Dao

                                                                                                                                                                                                                                                                        Người dịch: Lương Thế Dinh