Giới thiệu khoa

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

 

Ngày 01/04/2014, Hiệu trưởng trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM ký Quyết định số 376/QĐ-ĐHNH thành lập khoa Kinh tế Quốc tế với nhân sự được xây dựng chủ yếu từ các giảng viên thuộc Bộ môn Kinh tế của Khoa Giáo dục Cơ bản và Khoa Ngân hàng Quốc tế (là hai trong số các đơn vị chuyên môn chủ lực của nhà trường được thành lập từ khi Trường có tên là Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh). 

Thông tin cơ bản của khoa: 

Ý NGHĨA LOGO KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ - BUH

 

Logo Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh được lấy cảm hứng từ mô hình quả địa cầu thường được sử dụng trong học tập và nghiên cứu về địa lý, kinh tế, giao lưu quốc tế…Hình ảnh quả địa cầu gắn liền sứ mệnh của Khoa Kinh tế Quốc tế, đó là mang đến cho người học một môi trường giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học uy tín, chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 


  
   Logo được thiết kế với 3 phần cơ bản của một quả địa cầu bao gồm: chân đế, quả cầu và vành đai.

Chân đế: được tạo thành bởi sự kết hợp hài hòa của dòng chữ: INTERNATIONAL ECONOMICS FACULTY – BANKING UNIVERSITY HO CHI MINH CITY, tạo thành một khối chữ nhật vững chắc, lấy nền tảng chuyên môn Kinh tế quốc tế làm cơ sở, động lực cho sự vận động và phát triển bền vững. Với thiết kế này, logo thể hiện được sự kết nối không tách rời giữa Khoa Kinh tế Quốc tế và Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, Khoa là một bộ phận của ngôi trường có bề dày truyền thống, danh tiếng.

Quả cầu: là tâm điểm của logo, với thiết kế sáng tạo, phá cách, cấu thành từ 3 kí tự: IEF là tên viết tắt của Khoa, tạo nên sự kích thích thị giác, khơi gợi tính sáng tạo từ trong mỗi sinh viên, học viên cũng như người nhìn. Đặc biệt, chữ F được viết ngược một cách tinh tế, độc đáo thể hiện sự đột phá, mang nhiều bí ẩn cần giải mã, giống như kho tàng tri thức bao la cần được khám phá. Hình ảnh khối cầu IEF giúp định vị thương hiệu của Khoa Kinh tế Quốc tế trong lòng người học và công chúng: Hội nhập – Hiệu quả - Linh hoạt (Integration - Efficiency – Flexibility)

Vành đai: được thiết kế theo mô phỏng của các vì sao, hành tinh trong vũ trụ, tượng trưng cho hình thái vận động quay quanh trục, quay quanh quỹ đạo của Trái Đất, các hành tinh và những vì sao. Hình ảnh thể hiện sự vận động không ngừng để tạo ra sự phát triển, đổi mới, tiên phong của Khoa Kinh tế Quốc tế, ví như sự vận động của Trái Đất tạo ra các mùa khác nhau, ngày và đêm...cho cuộc sống luôn biến chuyển, thay mới.

Logo Khoa Kinh tế Quốc tế được thiết kế với 2 màu xanh chủ đạo là xanh lá và xanh dương được kết hợp hài hòa, nổi bật trên nền trắng tinh khôi. Màu xanh lá được lấy cảm hứng từ màu của lục địa Trái Đất, thể hiện sự tươi trẻ, giàu sức sống, giàu tiềm năng phát triển và đổi mới. Màu xanh dương được lấy cảm hứng từ màu của đại dương và bầu trời, đây được coi là màu sắc của trí tuệ, thể hiện sự chuyên nghiệp và niềm tin, hi vọng. Sự kết hợp tuyệt vời giữa hai màu xanh của logo cũng mang ý nghĩa như sự thống nhất, hài hòa giữa màu của lục địa và đại dương trên Trái Đất, phối hợp với nhau để tạo ra một tổng thể hoàn chỉnh, căng tràn sức sống và niềm tin.

Logo Khoa Kinh tế Quốc tế mang thông điệp của lời cam kết chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học đến với người học và cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, logo chính là biểu tượng cho sự đoàn kết, gắn bó giữa Ban lãnh đạo khoa, cán bộ giảng viên với học viên, sinh viên trong một gia đình chung: International Economics Family. Bằng sự gắn kết đó, Khoa Kinh tế Quốc tế sẽ luôn là cái nôi sản sinh ra những con người năng động, sáng tạo, tài năng, vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ, thành thạo kỹ năng, xứng đáng là những nhân tài dựng xây đất nước ngày càng hội nhập và phát triển. 

Khoa Kinh tế Quốc tế - Sáng tạo xu thế, kiến tạo thành công!

 

 

Faculty’s introduction:

THE INTERNATIONAL ECONOMICS FACULTY’S HISTORY OF FORMATION

On 14th April 2014, the Rector of Banking University in Ho Chi Minh City signed the Decree number 376/QD-DHNH establishing International Economics Faculty with human resource mainly based on lecturers of Economics major of Faculty of Fundamental Education and Faculty of International Banking (those are two of major academic parts of the university since it was named Banking University in Ho Chi Minh City).

Faculty’s main information: 

Vietnamese name Khoa Kinh tế quốc tế - Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
 English name International Economics Faculty – Banking University Ho Chi Minh city
 

Business name

(Abbreviation name)
 IEF – BUH
 Logo 
 Slogan Creating Trends and Success
 Head office 1st floor, 39 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, 1st District, Ho Chi Minh City
 Thu Duc office 1st floor, B stage, 56 Hoang Dieu 2 Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
 Facebook https://www.facebook.com/khoakinhtequocte.buh
 Fan Page https://www.facebook.com/kinhtequocte.buh
 Established decree number 376/QD-DHNH on 14th of April, 2014
 Staff of lecturers 32 lecturers consisting of:

1 Associate Professor;

15 PhDs and PhD students;

16 MAs and Master students
 Curriculum Bachelor of International Economics

THE MEANING OF LOGO OF INTERNATIONAL ECONOMICS FACULTY

Logo of International Economics Faculty is designed with the inspiration from the globe which is usually used in learning and researching on geography, economics, international exchange… The image of the globe connects closely with the mission of the International Economics Faculty, which brings to the students a prestigious and high quality education environment and scientific researching, meets the human resource need for settling and developing our country.

The logo is designed with three basic parts of a globe, including the sole, the globe and the belt.

The sole: formed by the harmonious combination of the words: INTERNATIONAL ECONOMICS FACULTY – BANKING UNIVERSITY HO CHI MINH CITY, creating a firm rectangular block, taking the foundation of International Economics as a basis for motivation of the sustainable movement and development. With this design, the logo represents an integral connection between International Economics Faculty and Banking University in Ho Chi Minh City, in which the Faculty is a part of the University with a long historic tradition and outstanding reputation.

The globe: the center of the logo, with creative and breakout design, contains three characters: IEF is the abbreviation of faculty which creates visual stimulation, encourages creativity from students, trainees as well as viewers. Particularly, the letter F is written backward in a unique way to show breakthroughs, which contains many mysteries that need to be solved, like vast treasures of knowledge to be discovered. The image of IEF globe helps to locate the brand of International Economics Faculty in learner’s mind and the public’s ones: Integration - Efficiency – Flexibility.

The belt: is designed according to the imitation of the stars, the planet in the universe, representing the form of motion around the axis, orbiting the Earth, the planets and the stars. The images show the continuous movement to create the development, innovation, pioneer of International Economics Faculty, like the movement of the Earth to create different seasons, day and night ... for new flexible life.

International Economics Faculty’s logo is designed with two main colors green and blue, which are harmoniously combined, highlighted on a white background. Green is inspired by the color of the Earth's continent, shows freshness, vitality, rich potentiality for development and innovation. The blue one is inspired by the color of the ocean and the sky, which is considered as the color of wisdom, shows professionalism, trust and hope. The great combination of two colors in the logo also means the unity, harmony between continents and the ocean’s color on the Earth, combining to create a whole perfect unity with full vitality and faith.

International Economics Faculty’s logo brings the message of commitment to quality training, scientific research to the students and the social community. In addition, the logo is a symbol of solidarity between faculty leaders, lecturers and students in a common family: International Economics Family. With that relationship, International Economics Faculty will always be the cradle for dynamic, creative, talented, high-qualify and skillful people, who are worthy to be talents contribute more and more to the integration and development of our country.

International Economics Faculty – Creating trends and success!

                                                                                                                            Người dịch: Trần Thị Khanh